חוקי הקלאן


חוקי ברזל

 1. שפה נאותה - אנו מעוניינים ביצירת סביבה נעימה וחברית ולכן אין להעליב, להשמיץ, לקלל חברי הקלאן ואורחיו.
 2. תוכן פוגעני - אין לפרסם תוכן פוגעני על רקע גזעני, מיני, דתי... (וכיוצא בזה) בקבוצות הקלאן והן באופן פרטני.
 3. תוכן פורנוגרפי - חל איסור על פרסום חומרים פורנוגרפיים.
 4. כבוד - יש לכבד את כל חברי הקלאן ואורחיו.
 5. היעדרויות - כל חבר קלאן מחוייב להודיע מראש על מצב שבו הוא ניאלץ להיעדר מפעילות הקלאן. הודעה זו יכולה להתקבל על ידי התפקדות כ"לא מגיע" או במידה והיעדרות הינה ממושכת על ידי מעבר למצב "חופשה" בפרופיל האישי באתר הקלאן או על ידי שיחה פרטנית עם אחד ממנהלי הקלאן. חבר קלאן שניעדר באופן עקבי ללא הודעה על כך / סיבה מסויימת, יזומן לשיחה ובמקביל יועבר לסטטוס "לא פעיל" עד לקיום שיחה עם אחד ממנהלי הקלאן.

חוקי שרת משחק

 1. אש ידידותית - אין לירות במכוון על שחקנים ידידותיים או אזרחים במשימות\אימונים. שחקן המבצע אש ידידותית במכוון, ייענש בחומרה.
 2. סדר כוחות (סד"כ) - בהתפקדויות למשימות שישי, חברי קלאן יכולים לבחור איזה תפקיד הם רוצים לשחק איתו במשימה הנוכחית (במידה והינם עברו הכשרה אשר הסמיכה אותם לביצוע אותו תפקיד). במידה ומדובר במשימת פאבליק, מפקד המשימה יחליט היכן לשבץ כל שחקן ללא קשר להסמכות הרשמיות, אין לבחור תפקידים ללא רשות.
 3. כלי-רכב - אין לתפעל או להיכנס לרכבים (ים, יבשה, אוויר) ללא רשות ממפקד המשימה או ממפקדים אחרים.
 4. הפרעה לניהול המשימה - אין לבצע כל פעולה אשר יכולה לעיכוב בביצוע המשימה. דוגמא לפעולות יכולות להיות: ירי בנשק האישי, זרימת רימון, דיבורים לא רלוונטים, אנימציות תנועה לא תקינות... (וכיוצא בזה).
 5. שימוש בנשק - כל שחקן מחוייב שנשקו יהיה נצור ומאובטח ופרוק ממחסנית - בתוך בסיסיים ידידותיים ואיזורים מאוכלסים באזרחים (בהתאם למטרות המשימה). זאת בכדי למנוע פליטת כדורים. כמו כן, ירי בנשק נעשה בהוראת מפקדים בלבד.
 6. סמכות פיקודית - במשימות ואימונים רשמיים של הקלאן, כמו כן גם במשימות פאבליק, ישנם שחקנים הממלאים תפקיד פיקודי (פיקוד משימה\כיתה\חוליה\צוות). כל מפקד נחשב לגורם הסמכותי הבכיר, ואין לערער על סמכותו, להתערב בהחלטותיו או לכופף אותן ללא רשותו. שרשת הפיקוד בנויה במטרה ליצור סדר אירגוני במשימות. יש לשים לב שבמידה ומפקד נהרג ישנה שרשרת פיקוד ויש לעקוב אחר הוראות הבא בשרשרת.
 7. חבלה מכוונת - אין לחבל או להרוס ציוד השייך לכוחותינו במשימה.
 8. ציוד אישי (Inventory) - כל פריטי הציוד (נשקים, תחמושת, עזרי ניווט, וכד') הינם רלוונטים למשך המשימה, אין להסיר פריט ציוד ללא רשות מהמפקדים. כמו כן, בשום אופן אין לקחת ציוד של האויב (בעיקר נשקים או מדים) - זהו מצב שבו שחקן יכול לגרום לבלבול בזיהוי בין כוחותינו לבין אויבים. במידה ולשחקן אזלה התחמושת עליו לעדכן את מפקדו הישיר במהלך המשימה ולבקש תחמושת מחבריו.
 9. תדריכים - חברי קלאן חייבים לקרוא את תדריכי המשימות המופצים טרם המשימות הרשמיות של הקלאן. ישנם משימות (לדוגמא, פאבליק) שהתדריך עליהן יועבר בעל-פה ע"י מפקד המשימה או בונה המשימה. בעת העברת תדריך, אין להפריע לשחקן המעביר את התדריך או לקטוע את דבריו.
 10. צילומים - כל חבר קלאן מורשה לצלם תמונות ו-ווידאו עם כל תוכנה שהוא מעוניין, במהלך המשימה\אימון בהם הוא משתתף. אין לפרסם ברשת צילומים אשר יכולים לפגוע בקלאן. חבר קלאן אשר יפרסם צילומים שכאלו, ייענש בחומרה. במידה ושחקן מעוניין לשדר את משחקי הקלאן ולהפיצם הוא נדרש לאשר זאת עם מנהלי הקלאן ולקבל הנחיות כיצד לפעול.
 11. מנהל חדר משימות - לפני תחילת פעילות רשמית של הקלאן, ימונה מנהל או חבר סגל לתפקיד "מנהל משימה", וב-TS3 מקבל סטטוס "Channel Commander" וצבעו ישתנה מכחול לכתום. שחקן שנבחר לתפקיד זה, יש לפנות אך ורק אליו בכל הנוגע לבעיות ובאגים בתפעול המשימה. אין לשלוח הודעות (במיוחד POKEים) לשחקנים בעלי סמכויות באמצע המשחק (מנהלים, מפקדים, קשרים, וכד\').

חוקי שרת TeamSpeak 3

 1. עיוותי קול - אין להשתמש בתוכנות לעיוותי קול, או ליצור קולות מעוותים ומוזרים.
 2. דיבור רצוף - אין לדבר באותו זמן עם אדם אחר או לקטוע את דבריו בכוונה. כל שחקן ייקבל את תורו לדבר.
 3. סדר חדרים - כל החדרים בשרת מסודרים ומוגדרים לפי מטרתם ויש לעשות שימוש בהם לפי הגדרתם – כלומר, חדר תדריכים ישמש להכנה לקראת המשימה \ אימון ואין להתפרץ או להפריע לנעשה בחדרים אלו.
 4. הפרעות - אין לגרום להפרעות, התפרצויות ואי-סדר כללי בחדרים בהם שוהים שחקנים. שחקן אשר יימצא מפריע לאחרים, יורחק מהשרת עד להודעה חדשה.
 5. כינויים - אין לקבוע כינוי או להחליף כינוי קיים לאחד שהוא מוזר, מגוכח ולא רציני.
 6. הקלטות שיחה\ווידאו - אין להקליט את שיחתם של האנשים הנוכחים בחדר בעזרת פונקצית ההקלטה של ה-.TS3 הקלטת שיחה תיעשה בהסכמה מלאה של כל הנוכחים בחדר. כמו כן, חוק זה אינו תקף להקלטות הוידאו בסרטונים או בשידורים חיים.
 7. אירוח חברים\קרובי משפחה - כל חבר קלאן המעוניין להזמין חבר או קרוב משפחה על-מנת לבלות איתו בשרת, אותו חבר קלאן מחוייב להודיע על כך לפני לסגל הקלאן. בנוסף, חברי הקלאן המזמינים אורחים מחוייבים לספק להם את רשימת החוקים ונהלי הקלאן. אורח שאינו יעמוד על רשימה זו, יורחק מהשרת עד להודעה חדשה.

חוקי שרת Discord

 1. יש לציית לחוקי שרת הDiscord אשר כתובים בחדר #rules.